Обновить до Про

Bảng xếp hạng

-[BẢNG XẾP HẠNG THÍCH TRANG]-

XH Họ & Tên Người Thích
#1 M-TP 8.000 người thích
#2 TC Gaming 6.882 người thích
#3 Jack - J97 3.589 người thích
#4 Hiệp Sĩ Corona 382 người thích
#5 + C R U S H 17 người thích

 

-[BẢNG XẾP HẠNG NẠP TIỀN]-

XH Họ & Tên Đã Nạp
#1 Hồ Trần Thành Công 540.000vnđ
#2 Nguyễn Linh 320.000vnđ
#3 Yến Thi 150.000vnđ
#4 Nạp trên 20.000vnđ sẽ đạt yêu cầu
#5 Nạp trên 10.000vnđ sẽ đạt yêu cầu


-[BẢNG XẾP HẠNG ĐỔI THƯỞNG]-

XH Họ & Tên Đã Đổi
#1 Hồ Trần Thành Công 1.250.000 điểm
#2 Nguyễn Linh 600.000 điểm
#3 Trọngg Phúc Trần 100.000 điểm
#4 Yến Thi 100.000 điểm
#5 Đổi thưởng trên 10.000 điểm sẽ đạt yêu cầu

 

Lưu ý! Bảng xếp hạng chỉ dành cho người dùng, không dành cho đội ngũ quản trị của TCSN!

Bảng xếp hạng được cập nhật lúc 12:26:12, 19/06/2022