-[BẢNG XẾP HẠNG THÍCH TRANG]-

XH Họ & Tên Người Thích
#1 TC Gaming 262 người thích
#2 TC Team, inc 125 người thích
#3 Trình duyệt TCG 116 người thích
#4 Báo Thanh Niên 35 người thích
#5 M-TP 33 người thích

 

-[BẢNG XẾP HẠNG NẠP TIỀN]-

XH Họ & Tên Đã Nạp
#1 Hồ Trần Thành Công 320.000vnđ
#2 Nguyễn Linh 150.000vnđ
#3 Yến Thi 100.000vnđ
#4 Nạp trên 20.000vnđ sẽ sẽ đạt yêu cầu
#5 Nạp trên 10.000vnđ sẽ sẽ đạt yêu cầu


-[BẢNG XẾP HẠNG ĐỔI THƯỞNG]-

XH Họ & Tên Đã Đổi
#1 Hồ Trần Thành Công 500.000 điểm
#2 Nguyễn Linh 400.000 điểm
#3 Trọngg Phúc Trần 100.000 điểm
#4 Yến Thi 80.000 điểm
#5 Đổi thưởng trên 10.000 điểm sẽ đạt yêu cầu

 

Lưu ý! Bảng xếp hạng chỉ dành cho người dùng, không dành cho đội ngũ quản trị của TCSN!

Bảng xếp hạng được cập nhật lúc 02:56:43, 20/06/2020