Nhà tài trợ

GiấyInThanhHuyền.com - Nhà đầu tư chính thức cho mạng xã hội TCSN Việt Nam ?? !

GiấyInThanhHuyền.com - Nhà đầu tư chính thức cho mạng xã hội TCSN Việt Nam ?? !

 

Sngine - Đối tác thiết kế mạng xã hội TCSN

Sngine.com - Đối tác thiết kế mạng xã hội chính thức của TCSN Việt Nam ?? !

 

Google.com.vn - Nhà tài trợ máy chủ tìm kiếm

Google.com.vn - Nhà tài trợ máy chủ tìm kiếm tại Việt Nam ?? !

 

TC Team - Đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người dùng!

TCTeam - Đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho người dùng!

 

Lời kết

Thay mặt TC Team xin chân thành cảm ơn các đối tác, nhà tài trợ và nhà đầu tư đã đồng hành cùng TCSN Việt Nam ?? !