Sự kiện đang diễn ra

  1. Chấp nhận thanh toán các dịch vụ của TCSN bằng thẻ cào điện thoại.
  2. Sự kiện điểm danh hàng ngày (11/06/2022- 31/12/2023).
  3. Sự kiện đổi điểm thưởng (12/06/2022 - 31/12/2022).

 

Sự kiện sắp diễn ra

  1. Sự kiện đua điểm tháng MM (DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY).

 

Sự kiện đã kết thúc

  1. Sự kiện đua điểm tháng MM (DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY).