Sự kiện đang diễn ra

  1. Chấp nhận thanh toán các dịch vụ của TCSN bằng thẻ cào điện thoại.

 

Sự kiện sắp diễn ra

  1. Sự kiện đua điểm tháng MM (DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY).
  2. Sự kiện điểm danh hàng ngày (DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY).
  3. Sự kiện đổi điểm thưởng (DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY).