Sự kiện

Sự kiện đang diễn ra

  1. Sự kiện điểm danh hàng ngày (6/8/2019 - 5/8/2020).
  2. Sự kiện đổi điểm thưởng (8/8/2019 - 1/6/2020).
  3. Sự kiện mừng sinh nhật TCSN 1 tuổi (10/11/2019 - 05/12/2019).

 

Sự kiện sắp diễn ra

  1. Sự kiện đua điểm tháng 12 ( 01/12/2019 - 02/01/2020)