Picture
 

Tên ứng dụng: TCSN - TC Social Network App

Phiên bản: v4.1

Ngày phát hành: 19/07/2020

• Cấu hình máy yêu cầu để CÓ THỂ trải nghiệm App

Hệ Điều Hành: Android 4.0 trở lên

RAM tối thiểu: 1GB

Bộ nhớ máy còn trống tối thiểu: 64MB

• Cấu hình máy yêu cầu để trải nghiệm App TỐT NHẤT

Hệ Điều Hành: Android 5.0 trở lên

RAM: Trên 1GB

Bộ nhớ máy còn trống: Trên 128MB

 

Picture
 

Tên ứng dụng: TCSN - TC Social Network App

Phiên bản: v1.3 fixed

Ngày phát hành: 21/09/2019

• Cấu hình máy yêu cầu để CÓ THỂ trải nghiệm App

Hệ Điều Hành: Android 5.0 trở lên

RAM tối thiểu: 1GB

Bộ nhớ máy còn trống tối thiểu: 128MB

• Cấu hình máy yêu cầu để trải nghiệm App TỐT NHẤT

Hệ Điều Hành: Android 7.0 trở lên

RAM: Trên 2GB

Bộ nhớ máy còn trống: Trên 256MB

 

Picture
 

Tên ứng dụng: TCSN - TC Social Network Lite

Phiên bản: v1.1 fixed

Ngày phát hành: 21/09/2019

• Cấu hình máy yêu cầu để trải nghiệm App

Hệ Điều Hành: Android 5.0 trở lên

RAM: 1GB

Bộ nhớ máy còn trống: 64MB