Để khoanh vùng dập dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi người dân có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh phối hợp cách ly y tế theo quỵ định.
#viruscorona
Để khoanh vùng dập dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi người dân có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh phối hợp cách ly y tế theo quỵ định. #viruscorona
VTV.VN
Bộ Y tế kêu gọi người dân tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội hợp tác cách ly
VTV.vn - Để khoanh vùng dập dịch COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi người dân có tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm bệnh phối hợp cách ly y tế theo quỵ định.
1
0 Bình luận 0 Chia sẻ