Virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19 chỉ là một hạt hình cầu có kích thước 100 nm. Để dễ hình dung, nó chỉ nhỏ bằng 1/900 so với đường kính sợi tóc người. Sử dụng kính hiển vi điện tử, một nhóm các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Rocky Mountains tháng trước đã phóng đại được hình ảnh virus này lên 300.000 lần, tiết lộ những hình ảnh chi tiết đầu tiên về cấu trúc của SARS-CoV-2.
#viruscorona
Virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19 chỉ là một hạt hình cầu có kích thước 100 nm. Để dễ hình dung, nó chỉ nhỏ bằng 1/900 so với đường kính sợi tóc người. Sử dụng kính hiển vi điện tử, một nhóm các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Rocky Mountains tháng trước đã phóng đại được hình ảnh virus này lên 300.000 lần, tiết lộ những hình ảnh chi tiết đầu tiên về cấu trúc của SARS-CoV-2. #viruscorona
GENK.VN
Chụp được ảnh virus Covid-19 ở độ phân giải nguyên tử, các nhà khoa học khám phá ra bản chất lây nhiễm hóa học của nó
Các nhà khoa học cho biết cả SARS và Codid-19 đều tấn công vào thụ thể ACE2 có trên bề mặt tế bào phổi. Ngoài ra, SARS trước đây đã tấn công cả vào ruột và thận của bệnh nhân, nơi cũng có các tế bào chứa thụ thể này. Tim cũng chứa ACE2, nhưng cả SARS và Covid-19 đều buông tha trái tim của các bệnh n
1
0 Bình luận 0 Chia sẻ