Thành lập trung tâm điều hành chỉ huy hỗ trợ COVID-19
Dự kiến, hôm nay (5/3), Trung tâm điều hành chỉ huy hỗ trợ điều trị dịch COVID-19 sẽ ra mắt.
Trung tâm có nhiệm vụ kết nối, hỗ trợ các đội phản ứng nhanh với tinh thần "đem chất xám xuống các tuyến huyện".
Trung tâm này sẽ tư vấn chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn, hướng dẫn thực hiện các chỉ đạo từ Bộ Y tế. Mục tiêu là phân tuyến điều trị hợp lý, phát hiện sớm, điều trị sớm ngay tại địa phương, hạn chế tối đa tình trạng lây lan khi vận chuyển bệnh nhân.
Theo VTV.VN
#viruscorona
Thành lập trung tâm điều hành chỉ huy hỗ trợ COVID-19 Dự kiến, hôm nay (5/3), Trung tâm điều hành chỉ huy hỗ trợ điều trị dịch COVID-19 sẽ ra mắt. Trung tâm có nhiệm vụ kết nối, hỗ trợ các đội phản ứng nhanh với tinh thần "đem chất xám xuống các tuyến huyện". Trung tâm này sẽ tư vấn chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn, hướng dẫn thực hiện các chỉ đạo từ Bộ Y tế. Mục tiêu là phân tuyến điều trị hợp lý, phát hiện sớm, điều trị sớm ngay tại địa phương, hạn chế tối đa tình trạng lây lan khi vận chuyển bệnh nhân. Theo VTV.VN #viruscorona
1
0 Bình luận 0 Chia sẻ