Datadex là một sàn giao dịch phi tập trung phát triển trên nền tảng giao thức TomoX .Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giao dịch ngay(Trading Spot) và Nền tảng vay ngang hàng P2P Lending.
Gần đây
Xem thêm