- Admin TCSN Asia -
Các liên kết mạng xã hội
Bài viết được ghim
98% 4312₫ Trên tổng 4400₫
TCSN gọi cộng đồng cho mạng xã hội TCSN
Mức vốn kêu gọi: 100.000.000vnđ
Mục đích: Nghiên cứu và Phát triển (R&D)
Quyền lợi: Trở thành đội ngũ phát triển của TCSN
TCSN gọi cộng đồng cho mạng xã hội TCSN Mức vốn kêu gọi: 100.000.000vnđ Mục đích: Nghiên cứu và Phát triển (R&D) Quyền lợi: Trở thành đội ngũ phát triển của TCSN
7
0 Bình luận 0 Chia sẻ 1 Tài trợ
Gần đây
Xem thêm